Gunhild Vehusheia

Advokat

Mobil: 92 46 87 10
E-post:

Kompetanse og erfaring

Advokat Vehusheias hovedarbeidsområder er ulike former for bistandsadvokatoppdrag og oppdrag vedrørende barnevern/foreldrekonflikter.

Hun har arbeidet mye med ulike former for utnytting av utsatte og sårbare grupper i Norge, f.eks med tvangsarbeidssaker og utnyttelse av au pairer.
Hun har opparbeidet seg en betydelig kompetanse både innen praktiske og juridiske problemstillinger knyttet til menneskehandel, tvangsarbeid og vold mot barn og kvinner.

Hun har skrevet flere artikler og innlegg om emnet, og har holdt mange foredrag innen temaet både i inn og utland.

Språk:
Engelsk, noe tysk og spansk.

Vehusheia er også en del av selskapet VIVE Advokater AS som i tillegg har egen hjemmeside http://www.viveadvokater.no/

Fagområder

Barn og familie Bistandsadvokat Arbeidstaker Arbeidsgiver Privat: Innleie og formidling av arbeidskraft

Arbeidserfaring

2015 -
Advokat i kontorfellesskapet Advokatforum, partner i Vive Advokater AS

2012 - 2015
Advokat hos Advokatkontoret Salomon-Johansen AS

2009 - 2012
Daglig leder for JURK (juridisk rådgivning for kvinner), Oslo

2008
Juridisk rådgiver i Barne- og familieetaten, Oslo kommune, vikariat

2004 - 2008
Organisasjonsrådgiver i Multiconsult AS, Oslo

1992 - 2000
Besøkshjem, barnevernet i Grimstad kommune

Utdannelse

2004 - 2006
Prosjektforum i organisasjon og ledelse, Universitetet i Oslo

1996 - 2003
Cand.jur, Universitetet i Oslo. Valgdel i internasjonal rett og menneskerettigheter. Spesialoppgave "Den juridiske konstruksjonen av den gode mor".

1995 - 1995
Statsvitenskap grunnfag, Universitetet i Oslo

Verv

2015 - dd
Driftsstyremedlem Nordseter skole

2013 - dd
Faglig ansvarlig for faget "Retten til et liv uten vold", i regi av Kvinneunuversitetet og Høyskolen på Nesna

2015 - dd
Styremedlem i JURK (Juridisk rådgivning for kvinner)