Silje Finsæther Lourens

Advokat

Telefon:
Mobil: 930 84 556
E-post:

Kompetanse og erfaring

Silje Finsæther Lourens har solid kompetanse i utlendingsrett, herunder flyktningrett, familieinnvandring, utvisning og tilbakekall, statsborgerskap og innvandring fra EØS-området. I tillegg har hun erfaring med internasjonale konvensjoner som Flyktningkonvensjonen, Den Europeiske menneskerettskonvensjonen, Barnekonvensjonen og Kvinnekonvensjonen.

Lourens arbeider også som bistandsadvokat, med barne- og familierett samt arbeidsrett. Hun har generell erfaring og kompetanse innen arbeid mot vold i nære relasjoner.

Fagområder

Bistandsadvokat Barn og familie Innvandring, asyl og statsborgerskap Arbeidsgiver Arbeidstaker Privat: Kontrakter og avtaler Privat: Innleie og formidling av arbeidskraft

Arbeidserfaring

2015-d.d.
Advokatfullmektig i Vi§Vè Advokater AS

2013-2015
Seniorrådgiver i UNEs fagstab og senere fagavdeling

2009-2013
Saksbehandler i UNE

2008-2013
Prosjektleder i JURKSs rettshjelpsprosjekt i Tanzania

2008-2009
Saksbehandler i Juridisk rådgivning for kvinner

Utdannelse

2008
Master i rettsvitenskap Universitetet i Oslo