Forsikring

Har du vært utsatt for en ulykke – har du sjekket om du har ulykkesforsikring?
Er du blitt varig ufør på grunn av sykdom – har du sjekket om du er forsikret mot dette?
Driver du egen virksomhet – har du forsikret deg mot å komme i ansvar?
Har du vært på reise og vært utsatt for sykdom eller tap av reisegods – har du sjekket reiseforsikringen?

Om du ikke selv har tegnet forsikring, er du kanskje dekket gjennom din ektefelle eller samboer. Mange har kollektive forsikringsordninger gjennom jobb eller forening.

Det som avgjør om du har krav på utbetaling under din forsikring er hva som står i vilkårene.

Mange forsikringsoppgjør blir kompliserte, og overfor forsikringsselskapene blir det ofte behov for å kunne argumentere både juridisk og økonomisk for å sikre et best mulig resultat.
Vi har lang erfaring med å hjelpe våre klienter til å få riktig utbetaling.

Ta kontakt med en av oss: