Skatt og MVA

Vi har kompetanse innen norsk og internasjonal skatterett, herunder merverdiavgift og toll – og særavgifter.
Vi gir råd og bistår ved gjennomføring av transaksjoner mht. skatte og avgiftsmessige forhold.

Vi bistår skattebetalere, både personlige, selskaper og foreninger, overfor skatte – og avgiftsmyndighetene ved bokettersyn, klagesaker og prøving av vedtak (tvistesaker) for domstolene.

Ta kontakt med en av oss:

Rune H. Eriksen

Advokat med møterett for Høyesterett

90 10 68 17
rhe@advokatforum.no