Privat: Erstatning og personskade

Voldsoffererstatningsloven med kommentarer i ny utgave

Publisert: 06. januar 2016

Advokat Henning Brath har skrevet kommentarutgave til voldsofferstatningsloven og har denne er nå kommet i ny og utvidet utgave. Boken inneholder et rikholdig utvalg av rettspraksis og forvaltningspraksis, særlig fra Erstatningsnemnda for voldsofre. Etter terroraksjonen mot Utøya og Regjeringskvartalet 22.juli 2011 ble det foretatt viktige lovendringer herunder en betydelig økning av det maksimale erstatningsbeløp, samt at det i særlige tilfeller kan ses bort fra maksimumsbeløpet. Dette innebærer at mens voldsofre tidligere risikerte å få erstatning for kun en brøkdel av det reelle økonomiske tap vil nå langt flere få full erstatning. Dette vil få særlig betydning for etterlatte, som tidligere kunne bli sterkt rammet av reglene om beløpsbegrensning.

Skrevet av: