Aktuelt

Advokatforum har engasjerte advokater innenfor mange kompetanseområder. Advokatene bidrar under aktuelt med nyttige artikler, publikasjoner og nyheter på sine områder. Alle innlegg under aktuelt står for den enkelte advokats mening, og ikke Advokatforum som sådan. Du må derfor kontakte ansvarlig advokat dersom du ønsker å kommentere et innlegg.

Advokatforum-417-2

10. juli 2017

ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE – SAMFUNNETS STEBARN?

Følgende artikkel er en oppdatert versjon av artikkel som ble publisert i Fosterhjemskontakt i februar 2017.   Det følger av både barnevernloven og barnekonvensjonen at enslige mindreårige asylsøkere har rett til like god omsorg som andre barn uten egnede omsorgspersoner. Dette tilsier plassering i fosterhjem. Men det skjer sjelden.   Barnevernlovens klare utgangspunkt er at […]

Les artikkel

Barnevern
15. juni 2017

Sakkyndighet ved vurderinger av omsorg for barn

Det er gode argumenter for at saker vedrørende omsorg for barn bør behandles i egne domstoler av dommere som har spesialopplæring om barns utvikling og behov.  Følgende artikkel sto å lese i Advokatbladet nr 5/2017: I den nylig leverte utredning fra Graver utvalget( NOU 2017: 8) er det foreslått at omsorg for barn bør behandles […]

Les artikkel

Barn og familie
11. mai 2017

Billig bilvask=utnyttelse

Det foregår sjokkerende grov utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft i bilvaskebransjen.  Vår advokat Gunhild Vehusheia er opprørt over Arbeidstilsynets passivitet Les mer her: Les på NRK            

Les artikkel

Arbeidstaker Bistandsadvokat Innleie og formidling av arbeidskraft
21. april 2017

Erstatning for inntektstap – en kort innføring

Ved skader av et visst omfang og varighet vil mange skadelidte oppleve å bli helt eller delvis arbeidsuføre. Arbeidsuførheten kan begrense seg til en periode, eller i verste fall vare livet ut. Det blir da avgjørende å få dekket inntektstapet. I bilansvarssaker og pasientskadesaker beregnes erstatningen etter bestemmelsene i skadeserstatningsloven. Ved yrkesskade gjelder yrkesskadeforsikringsloven med […]

Les artikkel

Erstatning og personskade
30. mars 2017

Viktig å oppsøke advokat umiddelbart etter vedtak fra Norsk Pasientskadeerstatning er mottatt

Vi bistår mange klienter som er påført skader i helsevesenet, såkalte pasientskadesaker. Mange sender inn klage selv, og kontakter ikke advokat før Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har behandlet klagen. Det er svært kort klagefrist på vedtakene til NPE (3 uker etter vedtak er mottatt), og det er veldig viktig å kontakte advokat i god tid før […]

Les artikkel

Erstatning og personskade
13. januar 2017

Om bruk av Facebook og barneverntjenestens og fosterforeldres taushetsplikt

Bakgrunnen for regler om taushetsplikt Alle som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det vedkommende i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om noens personlige forhold. Dette er den generelle taushetspliktsregelen som fremkommer i forvaltningsloven § 13. Taushetsplikten er også slått fast i […]

Les artikkel

Skade forvoldt av fosterbarnet – erstatning og forsikring

Følgende artikkel ble publisert i Fosterhjemskontakt nr 3/2016: Innledning Når man tar på seg et oppdrag som fosterforeldre innebærer det å gi fosterbarnet et trygt og godt hjem og å ivareta den daglige omsorgen for barnet. Det innebærer også oppdragelse og grensesetting i tråd med barnets alder og utvikling. Fosterforeldrene må følge opp og passe […]

Les artikkel

Barnevern
04. januar 2017

Lønnsomt å gå til sak – erstatningen økte med NOK 4,6 mill.

En av våre klienter fikk omfattende skader grunnet forsinket fjerning av milt. Blant annet kunne hun når som helst få blødninger fra ulike organer. Norsk Pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda anførte at kvinnen ville vært 50 % arbeidsufør uavhengig av behandlingsskaden uten at dette hadde støtte i sakkyndige vurderinger og vi ble nødt til å ta saken […]

Les artikkel

Erstatning og personskade
04. oktober 2016

VÆR FORSIKTIG MED BLOGGING NÅR DU HAR PERSONSKADE

Anita Dahl-Wiger ble ikke trodd av NAV fordi hun hadde blogget om et aktivt liv: http://www.aftenposten.no/okonomi/Hun-ble-hardt-skadet-i-ulykke_-men-ble-ikke-trodd-av-Nav-fordi-hun-blogget-om-et-aktivt-liv-604921b.html Det er ikke bare NAV som bruker «kikkermetoder» for å forsøke å finne noe de kan bruke den som er skadet og som har krav på trygdeytelser eller erstatning. Også flere forsikringsselskaper driver etterforskning, herunder søk på sosiale medier, […]

Les artikkel

14. september 2016

Nå tilbyr to forsikringsselskaper rettshjelpsdekning ved yrkesskader

Hittil har tvister ved yrkesskader vært unntatt fra rettshjelpsdekningen i innboforsikringer, noe som har vært et problem for mange som blir utsatt for slike skader og som må krangle om retten til erstatning. Nå tilbyr to selskaper, If og Frende, rettshjelpsdekning også ved yrkesskader. Det er ikke urealistisk at andre selskaper etter hvert vil følge […]

Les artikkel

Erstatning og personskade
30. juni 2016

Meklerrollen i familiekonflikter

Bokanmeldelse fra Advokatbladet nr 6/7 2016 Høykonflikt utvidet forståelse og håndtering via mekling av Grethe Nordhelle. Grethe Nordhelle, psykolog, advokat og mekler, har kommet med en ny bok som tar for seg høykonflikt for meklere på ulike arenaer. Det fremgår av vaskeseddelen at boken er aktuell for alle som vil bli bedre på å forstå […]

Les artikkel

Barn og familie
25. mai 2016

Ferie og feriepenger

Feriepenger er en lovbestemt rettighet for å sikre arbeidstakere ferie. Ferieloven har bestemmelser om uttak av ferie og beregning av feriepenger. Ferie er både en rett og en plikt ut fra hensynet om å sikre arbeidstakere perioder med hvile. Arbeidsgiver skal drøfte tidspunkt for ferien med arbeidstaker i god tid før ferien skal avvikles. Hvis arbeidstaker og […]

Les artikkel

Arbeidsgiver Arbeidstaker
23. april 2016

Tilkjent kr 1,6 millioner for hodeskade etter traktorulykke

Krav om personskadeerstatning etter ulykke med traktor hvor en jente på nær 18 år ble påført en hodeskade. Spørsmål om årsakssammenheng til bl.a. hodepine og redusert kognitiv funksjon. Etter en konkret vurdering kom lagmannsretten til at vilkårene for erstatning var til stede. Det ble lagt vesentlig vekt på vurdering fra spesialist i nevropsykologi, professor Stein […]

Les artikkel

Erstatning og personskade
01. april 2016

Gutt på 16 år mistet begge bena og en arm etter strømulykke på jernbanebro – får erstatning.

Sommeren 2016 kom en gutt på 16 år alvorlig til skade da han klatret opp på en såkalt brobue på en jernbanebro. Det gutten ikke var klar over, var at det på toppen av brobuen gikk en høyspentledning med 15000 volt. Han fikk høyspentstrøm gjennom kroppen og fikk alvorlige brannskader, slik at han måtte amputere […]

Les artikkel

Erstatning og personskade
17. februar 2016

Nakkesleng, myter og fakta

Kronikken har stått på trykk i Aftenposten

Les artikkel

Erstatning og personskade