Aktuelt

Advokatforum har engasjerte advokater innenfor mange kompetanseområder. Advokatene bidrar under aktuelt med nyttige artikler, publikasjoner og nyheter på sine områder. Alle innlegg under aktuelt står for den enkelte advokats mening, og ikke Advokatforum som sådan. Du må derfor kontakte ansvarlig advokat dersom du ønsker å kommentere et innlegg.

Advokatforum-417-2

03. juni 2015

Slo og truet kone og barn i 14 år

Den norsk-pakistanske kvinnen ble vant til vold, innesperring og trusler gjennom 14 års ekteskap. Først da mannen ble arrestert for vold mot henne og to sønner, fikk hun hjelp til å bli integrert i det norske samfunnet. Nå er mannen i Oslo tingrett dømt til fire års fengsel for vold mot kone og barn. – […]

Les artikkel

29. mai 2015

Seier i Høyesterett – arbeidsrett, beviskrav i avskjedssaker

Saken ble prosedert av advokat Bengt Haadem Hoff i alle rettsinstanser. Den 3. desember 2014 avsa Høyesterett en prinsipielt viktig dom om beviskravet ved avskjed etter arbeidsmiljøloven § 15-14. En arbeidstaker var avskjediget med den begrunnelse at han hadde tilegnet seg kontanter fra arbeidsgiveren. Motparten, arbeidstaker, anførte at det i et slikt tilfelle måtte gjelde […]

Les artikkel

Arbeidsgiver Arbeidstaker
21. mai 2015

Nytt lovforslag – konkurranseklausuler

Arbeids- og sosialdepartementet har nå fremlagt et lovforslag angjeldende konkurranseklausuler i arbeidsforhold. Reglene er foreslått inntatt i arbeidsmiljøloven og vil innebære en innskjerping i forhold til avtalelovens § 38 som frem til nå har regulert slike klausuler. På den ene siden skal lovregulering av konkurranseklausuler ivareta den ansattes behov for vern mot urimelige begrensninger i […]

Les artikkel

Arbeidsgiver Arbeidstaker
15. april 2015

Adopsjon av fosterbarn

Inntil 1. oktober 2014 var det krav om at de som ønsket å adoptere måtte være gift, men dette er nå endret, slik at også samboere kan adoptere.

Les artikkel

Adopsjon Barnevern