Foreldremekling

Familievernkontorene og offentlig oppnevnte eksterne meklere utfører lovpålagt mekling etter barneloven og ekteskapsloven.

Godkjente advokater kan mekle ved separasjon, samboerbrudd, eller ved diskusjon om barn fra tidligere forhold. Foreldre som skal bringe sak inn for domstolen om foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og samvær etter barneloven må ha gyldig meklingsattest. Meklingsattesten er gyldig i 6 måneder.

Meklingen er gratis for foreldrene og meklingsattest utstedes i første møte. Ordningen gjelder foreldre som har barn sammen under 16 år.

Meklingen er obligatorisk

-når foreldrene er gift og skal separeres

– når samboere går fra hverandre

– for foreldre som er uenige om hvordan spørsmålet om foreldreansvar, fast bosted og samvær skal løses før eventuell rettsak reises

Formålet med meklingen er å komme frem til en avtale om bosted, samvær og foreldreansvar.

Meklingen foregår i våre lokaler i Advokatforum.

Ventetiden for å få time til foreldremekling er 1-2 uker fra du bestiller time.

 

Ta kontakt med en av oss: