Barnebortføring

Barnebortføring foreligger når et barn blir tatt ut av landet av en av foreldrene, i strid med foreldreansvaret. Det å holde et barn tilbake etter samvær eller ferie, kan også være å anse som barnebortføring når slik tilbakeholdelse er i strid med avtalt samvær.

Hvis du er bekymret for at den andre forelderen vil bortføre et barn, bør du kontakte politi og advokat så snart som mulig. Vi kan gi råd og rettslig bistand med sikte på å forhindre en bortføring.

Vi bistår i saker hvor barn er bortført fra eller til Norge.

Advokatforum har flere advokater med bred erfaring fra saker som gjelder barnebortføring. Vi har også erfaring innen internasjonale barnefordelingssaker.

Dersom din inntekt er under inntektsgrensen for fri rettshjelp kan du ha rett til fri rettshjelp. Alle våre advokater yter fri rettshjelp.

Ta kontakt med en av oss: