Forsvarer

Alle har rett til å la seg bistå av en forsvarer dersom man er siktet for en straffbar handling. Man velger selv hvem man vil ha som forsvarer, og man kan fritt bytte forsvarer underveis dersom man ønsker det. Også en person som er mistenkt for en straffbar handling har rett til å la seg bistå av en forsvarer, for eksempel under avhør. Politiet skal informere vedkommende om dette.

Det er imidlertid ikke slik at alle stadier i en sak eller alle straffbare handlinger gir rett til forsvarer betalt av det offentlige.
Er man for eksempel siktet for kjøring i ruspåvirket tilstand har man ikke rett til forsvarer betalt av det offentlige med mindre det er snakk om å idømme en straff på fengsel i mer enn 6 måneder.

Når man ikke har rett på forsvarer betalt av det offentlige velger noen likevel å la seg bistå av advokat. Dette må man da betale selv.
Politiet skal opplyse om hvilke rettigheter man har når det gjelder forsvarer. Dersom du er usikker på dine rettigheter bør du ta kontakt med en advokat som arbeider med slike saker.

Ta kontakt med en av oss: