Birgit Vinnes

Birgit Vinnes

Advokat

Mobil: 91 52 39 89
E-post:

Kompetanse og erfaring

Advokat Birgit Vinnes har sitt hovedarbeidsområde som bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker. Hun er fast bistandsadvokat ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

I tillegg jobber hun med barnevernssaker, saker som gjelder daglig omsorg for eller samvær med barn, saker om barnebortføring, samt som forsvarer. Vinnes står på Justisdepartementets liste over advokater som arbeider med barnebortføringssaker.

Medlem av Jus’ fagutvalg for bistandsadvokatrett, har tidligere vært medlem av Advokatforeningens bistandsadvokatutvalg.

Språk: Fransk, engelsk og tegnspråk

Fagområder

Barnebortføring Barnevern Bistandsadvokat Barn og familie Forsvarer

Aktuelt

08. oktober 2015
Drapsmann fikk 18 år. Etterlatt samboer tilkjent kr 1,2 millioner i erstatning

Birgit Vinnes

Arbeidserfaring

2009 -
Advokat i Advokatforum

2003 - 2009
Privatpraktiserende advokat

2002 - 2003
Advokatfullmektig hos advokat Anne Kristine Bohinen

1997 - 2002
Rådgiver i Utenriksdepartementet, rettsavdelingen

1997
Saksbehandler NAV

Utdannelse

1997
Cand. jur. Universitetet i Bergen

1995
Internasjonal rett spesialfag, Université d’Aix-en-Provence, Frankrike

1991
Fransk mellomfag, Universitetet i Bergen

Verv

2011 -
Fast bistandsadvokat ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett