Bistandsadvokat Privat: Erstatning og personskade

Drapsmann fikk 18 år. Etterlatt samboer tilkjent kr 1,2 millioner i erstatning

Publisert: 08. oktober 2015

I en dom av 7. oktober dømte Oslo tingrett en mann til 18 års fengsel for drap.
En av de etterlatte var avdødes samboer som i retten var representert ved bistandsadvokat Birgit Vinnes. Hun krevde erstatning for forsørgertap, tapt inntekt, utgifter og oppreisning med i alt kr 1,2 millioner og kravet ble imøtekommet fullt ut.

Du kan lese mer om saken her:

http://www.osloby.no/nyheter/krim/Domt-til-18-ar-fengsel-for-drapet-pa-Etterstad-8193392.html

Skrevet av:

Birgit Vinnes

Birgit Vinnes

Advokat

Kontakt meg