Barn og familie

De fleste foreldre som går fra hverandre kommer til enighet vedrørende barna. Og ingenting er bedre enn at foreldrene selv kan klare å bli enige om gode løsninger til barnas beste.

Uansett om man er enige i alle spørsmål eller ikke er det obligatorisk med mekling ved et familiekontor for alle foreldre med barn under 16 år. Mekling er pålagt både med hjemmel i ekteskapsloven og barneloven. Mekling er nødvendig blant annet for å få utvidet barnetrygd.

En mekler vil kunne være til mer eller mindre god hjelp med å lage en avtale om hvor barnet skal bo fast, om samvær og foreldreansvar, men meklerne vil ofte i begrenset grad kjenne til de mange juridiske spørsmålene som reiser seg, som kan være knyttet til både barneloven og andre temaer, slik som trygd, barnetrygd, barnebidrag, skattespørsmål osv. Her har våre advokater ekspertise.

Vi forsøker først og fremst å få forhandlet frem gode avtaler mellom foreldrene.

I noen tilfeller er det nødvendig å bringe saken inn for domstolen til avgjørelse, og vi har også omfattende erfaring med prosedyre i slike saker.

Ta kontakt med en av oss: