Astrid Haram

Advokat

Telefon: 22 40 36 73
Mobil: 92 24 69 33
E-post:

Kompetanse og erfaring

Advokat Astrid Haram har barnevern som spesialområde.

Hun har lang og bred erfaring med å prosedere saker i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, både for offentlige og for private parter. Hun har holdt en rekke kurs og foredrag innen ulike barnevernjuridiske emner, herunder bruk av tvang og barns rettigheter. Hun har også skrevet flere artikler om barnevernjuridiske emner.

Advokat Harams øvrige hovedarbeidsområder er barnerett, utlendingsrett og adopsjon.

Advokat Haram er nestleder i Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern for Diakonhjemmet sykehus og Ullevål sykehus, OUS1.

Hun står på UDI’s liste over advokater som etter turnus og vaktordning håndterer asylsaker.

Fagområder

Adopsjon Barnevern Barn og familie Bistandsadvokat Psykisk helsevern Innvandring, asyl og statsborgerskap Forsvarer Samboerskap, ekteskap og skifte

Aktuelt

10. juli 2017
ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE – SAMFUNNETS STEBARN?

13. januar 2017
Om bruk av Facebook og barneverntjenestens og fosterforeldres taushetsplikt


Skade forvoldt av fosterbarnet – erstatning og forsikring

24. september 2015
Ettervern i barnevernet


Rett til samvær mellom barn, foreldre og søsken i barnevernssaker

15. april 2015
Adopsjon av fosterbarn

Arbeidserfaring

2013 -
Advokatforum

2012 - 2013
Partner i Advokatfirmaet Advokat24 as

2011 - 2013
Advokat i Advokatfirmaet Advokat24 as

2010 - 2011
Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Advokat24 as

2006 - 2010
Seksjonssjef i Bufetat region øst

2004 - 2006
Seniorrådgiver i Bufetat region øst

1998 - 2004
Juridisk rådgiver i Oslo kommune, Barne- og familieetaten, juridisk kontor

1991 - 1998
Juridisk rådgiver i Barne- og likestillingsdepartementet

1991 - 1991
Juridisk konsulent i Utlendingsdirektoratet

1989 - 1990
Juridisk konsulent i Landbruksdepartementet

Utdannelse

1989
Cand.jur. Universitetet i Oslo

1981
Nordisk Språk og litteratur, Høgskolen i Volda


Verv


Medlem av Adopsjonslovvutvalget som utarbeidet NOU 2014:9 Ny adopsjonslov


Medlem av Faglig råd i Norsk fosterhjemsforening