Trine Beate Omland

Advokat

Mobil: 91 39 45 77
E-post:

Kompetanse og erfaring

Advokat Omland tar saker innen et bredt spekter av saksområder. Hennes hovedarbeidsområder er barnevern og barnefordelingssaker.

Hun har også betydelig erfaring og kompetanse med ulike typer utlendingssaker og deltar i UDIs advokatvaktordning for asylsøkere.

Fagområder

Barn og familie Barnevern Arv og testament Bistandsadvokat Samboerskap, ekteskap og skifte Innvandring, asyl og statsborgerskap

Arbeidserfaring

1987-1988
Førstekonsulent Justisdepartementet, Politiavdelingen

1988-1989
Politifullmektig Romerike Politikammer

1990-1994
Byråsjef Justisdepartementet, Utlendingsavdelingen

1994-
Advokat i Advokatforum

Utdannelse

1986
Juridisk embetseksamen Universitetet i Oslo

Verv


Tidl. styremedlem i Barnevernjuridisk Forum